Siirry pääsisältöön
Kaikki kokoelmatTietosuoja ja tietoturva
Käyttäjät sisäisen tietoturvan tekijöinä
Käyttäjät sisäisen tietoturvan tekijöinä
Päivitetty yli viikko sitten

Sisäinen tietoturva on monimutkainen kokonaisuus, jossa käyttäjillä on keskeinen rooli.

Tiesitkö? Käyttäjien toiminnalla ja valinnoilla voi olla merkittävä vaikutus yrityksen tietoturvan tasoon.

Tehokas tietoturva edellyttää selkeitä käytäntöjä ja ohjeita, teknisiä ratkaisuja, säännöllistä koulutusta ja valvontaa.

Tämä artikkeli tarjoaa kattavan katsauksen parhaista käytännöistä ja toimenpiteistä, joilla voit parantaa organisaatiosi sisäistä tietoturvaa ja varmistaa, että käyttäjät toimivat turvallisuuden edistäjinä.

Käyttäjätunnukset tietoturvan avaintekijöinä

Käyttäjätunnukset ovat aktiivisesti läsnä arjessa, minkä vuoksi ne muodostavat myös suuren tietoturvariskin.

Minimoi käyttäjätunnuksiin liittyvät riskit:

  • Jokaiselle työntekijälle henkilökohtainen käyttäjätunnus Velloon: Varmista, että jokaisella työntekijällä on oma yksilöllinen käyttäjätunnus Velloon

  • Yrityksen sähköpostiosoitteet työntekijöille: Avaa kaikille työntekijöille yrityksen sähköpostiosoite ja sido käyttäjätunnukset tähän osoitteeseen, ei henkilökohtaisiin sähköpostisoitteisiin

  • Kaksivaiheinen tunnistautuminen (2FA) käyttöön: Ota käyttöön kaksivaiheinen tunnistautuminen kaikille käyttäjätileille

  • Poista tarpeettomat käyttäjätunnukset heti: Poista työsopimuksensa päättäneiden työntekijöiden tunnukset Vellosta heti viimeisen työpäivän päätteeksi

Käyttöoikeustaso estää tarpeettoman tiedon näkemisen

Eri käyttöoikeustasot ovat Vellossa syystä: eri käyttäjät tarvitsevat työssään eri toimintoja, eikä pääsy tarpeettomaan tietoon edesauta korkeaa tietoturvaa.

Vinkki: Anna Vellon käyttäjillenne aina alin mahdollinen käyttöoikeustaso, joka mahdollistaa heidän työnsä tekemisen. Kasvata käyttöoikeustasoa tarvittaessa.

Uloskirjautuminen suojaa tietoja

Vaikka Vello ei kirjaa käyttäjää automaattisesti heti ulos, uloskirjautuminen kannattaa linjata yrityksen käytänteisiin.

  • Aktivoi automaattinen uloskirjaus: Ota käyttöön automaattinen uloskirjaus Vellossa

  • Linjaa uloskirjautuminen: Varmista, että käyttäjät kirjautuvat aina ulos Vellosta, vaikka se ei olisi heti tarpeellista


Huolehdi käytännöistä ja sisäisistä sopimuksista

Tietoturvatasoa on mahdollista kohentaa käyttäjiä koskeville käytännöillä ja sisäisillä sopimuksilla.

Kun kaikki toimivat samojen linjausten ja sopimusten ehdoilla, voivat työntekijät yhdessä luottaa siihen, että tuotettu tieto pysyy turvassa.

  • Kanta-toimikortti kulkee työntekijän mukana: Varmista, että Kanta-toimikortti seuraa käyttäjäänsä, eikä käyttäjä jätä korttia kortinlukijaan

  • Laadi sisäinen sopimus asiakastiedoista: Laadi sisäinen sopimus, joka kieltää asiakastietojen tallentamisen Vellon ulkopuolelle tai viemisen työntekijän omiin tarkoituksiin

Vastasiko tämä kysymykseesi?